Gizlilik & Etik Değerler

Güvenliğin Önceliğimizdir

Gizliliğini hassasiyetle koruruz. Bilgilerinin sıkı bir şekilde saklanacağına güvence veriyoruz. Görüşmelerde konuşulanlar ve kişisel bilgiler kesinlikle gizlidir. Sürece başlamadan önce, danışmanın ve danışanın güvenliği için resmi bir onay belgesi imzalanır. Bu sayede senin gizlilik ve güvenliğini korumaya alır, etik ve hukuki konularda kısaca bilgi veririz.

Etik DEğerlerimiz

Çalışma sistemimizin her aşamasında “APA Etik Kuralları”nı sıkıca takip ederiz. Danışanlara ve çalışanlara en güvenli ortamı sağlarız.

error: Content is protected !!